Bởi {0}
logo
Jiaxing Berghaus Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Vẽ Hội Đồng Quản trị, ánh sáng Pad, hộp đèn, LED Bảng điều chỉnh ánh sáng, LED quảng cáo hộp Đèn
Thứ tự xếp hạng9 thời gian phản hồi nhanh trong Đồ chơi hình vẽYears in industry(6)Minor customizationOn-site material inspectionOffline trade shows attended(1times)